Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

 

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους γονείς πάνω στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και στους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.

Να βοηθήσει να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα παιδιά, να κατανοήσουν την συμπεριφορά τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα θέματα που αντιμετωπίζονται στη Συμβουλευτική Γονέων είναι:

 

  • προβλήματα συμπεριφοράς

  • επιθετικότητα 

  • θυμός 

  • ανυπακοή 

  • αδελφική ζήλια 

  • μαθησιακές δυσκολίες 

  • αυτοπεποίθηση παιδιού 

  • εφηβεία και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.