Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συναισθηματική ανάπτυξη.

Η παρέμβαση είναι εξατομικευμένη με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Εφαρμόζονται εναλλακτικές και ειδικές μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ ABA, TEACH, Pecs).

Τα προγράμματα που παρέχονται είναι:

  • Ειδικής μάθησης όπου ο στόχος είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού.

  • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα όπου ο στόχος είναι η οριοθέτηση, η αύξηση του χρόνου συγκέντρωσης, η συναισθηματική ανάπτυξη, η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων.

Τα θεραπευτικά προγράμματα της Ειδικής Αγωγής παρέχονται σε παιδιά με δυσκολία:

* Συγκέντρωση και ολοκλήρωσης μιας εργασίας.

* Οριοθέτησης Συμπεριφοράς.

* Διαχείρισης Συναισθημάτων.

* Κατανόησης και εκτέλεσης εντολών.

* Λειτουργικής χρήσης-ομαδοποίησης και κατηγοριοποίησης των αντικειμένων.

* Κατανόησης μιας ιστορίας.

* Οπτικής και ακουστικής μνήμης.

Στο πρόγραμμα ειδικής αγωγής εντάσσονται τα παιδιά με:

  • Ψυχοκοινωνική ή ψυχοκινητική καθυστέρηση.

  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ.) 

  • Περιορισμένες νοητικές δυνατότητες ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη/ Νοητική υστέρηση.

  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Asperger).