Διαδικτυακές συνεδρίες

Οι διαδικτυακές συνεδρίες δημιουργήθηκαν με σκοπό να εξυπηρετούνται άτομα τα οποία βρίσκονται σε μέρη ή περιοχές που δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε τέτοιους είδους υπηρεσίες.

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά;

Η <ΛΟΓΟχώρα> παρέχει διαδυκτιακές θεραπείες Λογοθεραπείας (από 5 ετών) ειδικής διαπαιδαγώγης και πιο συγκεκριμένα:

  • σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (από 5 ετών) ,

  • ψυχολογικής υποστήριξης σε εφήβους – ενηλίκους και

  • συμβουλευτική γονέων.