Η σωστή επιλογή επαγγέλματος είναι μια επιλογή που επηρεάζει τη ζωή μας σε όλους τους τομείς και γι’ αυτό μια λανθασμένη επιλογή σήμερα… μπορεί να μας οδηγήσει σε επαγγελματική αποτυχία αύριο! Το «Άριστον τεστ» είναι σειρά επιλεγμένων ερωτηματολογίων για αξιολόγηση επαγγελματικού προσανατολισμού. Αποτελείται από τρεις διαφορετικές σειρές ερωτηματολογίων για εφήβους, ενήλικες και παιδιά και τα ερωτηματολόγια του είναι σταθμισμένα στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Χορηγείται ήδη σε πάνω από 450 πιστοποιημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων και το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ΛΟΓΟχώρα.
Τι είναι το «Άριστον Τεστ»
Το «Άριστον τεστ» αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους. Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Πεδία και Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ).
Πού απευθύνεται:
Το «Άριστον τεστ» απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ. Σε μαθητές Α Λυκείου προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα επιλογής κατεύθυνσης. Σε μαθητές Β Λυκείου προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την επιλογή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος και σε μαθητές Γ Λυκείου για να συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές κλίσεις και δεξιότητές τους ώστε να συμπληρώσουν ένα αποτελεσματικό μηχανογραφικό και να επιλέξουν ένα επάγγελμα που και θα τους αρέσει αλλά και θα είναι μέσα στις δυνατότητές τους για να μπορούν να το εξασκήσουν με επιτυχία στο μέλλον. Είναι κατάλληλο όμως και για σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά ακόμα και για ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και κλίσεις και έτσι να προσανατολιστούν σωστά ώστε να πετύχουν επαγγελματικά.
Γιατί να κάνω το Άριστον τεστ:
· Για να μάθω ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει με αποτέλεσμα να έχω επαγγελματική επιτυχία στο μέλλον.
· Για να μάθω ποιες σχολές είναι αυτές που οδηγούν στο επαγγέλμα που μου ταιριάζει.
· Για να συνειδητοποιήσω ποια κατεύθυνση πρέπει να διαλέξω.
· Για να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου δελτίο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
· Για να διαπιστώσω αν μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου εργασιακού περιβάλλοντος ή μιας προτεινόμενης θέσης εργασίας.
· Για να διαπιστώσω κλίσεις, ταλέντα και δεξιότητες της προσωπικότητάς μου, που μπορεί ακόμα και να αγνοώ.
Τα ερωτηματολόγια που απαρτίζουν το «Άριστον τεστ»:
· Επαγγελματικής προσωπικότητας
· Επαγγελματικών ενδιαφερόντων
· Αυτοεκτίμησης
· Επίκεντρο Ελέγχου
· Εργασιακών κινήτρων και Αξιών
· Μαθησιακών Ικανοτήτων
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα του κέντρου μας στα τηλ. 212 1049522 ή στο 6946579329 από 09:00 έως 21:00 ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα και να κλείσουμε το προσωπικό σας ραντεβού προκειμένου να σας χορηγήσουμε το «Άριστον Τεστ» στο χώρο μας.