Είναι κοινώς αποδεκτό οτι οι ξένες γλώσσες αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για κάθε άνθρωπο ιδίως σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία σαν τη δικιά μας. Τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν σε μια κοινωνιά που θα την χαρακτηρίζει η διαρκής επαγγελματική κινητικότητα,σε μια κοινωνία με διεθνή χαρακτήρα και εντελώς διαφορετική απο αυτή που γνωρίσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι.Για τους λόγους αυτούς, η γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας θεωρείται απαραίτητο προσόν. Το ερώτημα που απασχολεί πολλους γονείς είναι πότε το παιδί είναι σε θέση να αρχίσει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και με ποιον τρόπο μπορούν οι ίδιοι να συμβάλλουν πρός αυτή την κατεύθυνση.
Οι γλωσσικές συνήθειες της μητρικής γλώσσας ενός παιδιού αποκτώνται εως την ηλικία των 8 ετών.Μετά απο αυτή την ηλικία το παιδί αρχίζει να συγκρίνει και να αναλύει με βάση την μητρική του γλώσσα γεγονός το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά ως πρός την εκμάθηση μιάς ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με έρευνες απο την ηλικία των 9 ετών και έπειτα το παιδί εκφράζεται και σκέφτεται με βάση την μητρική του γλώσσα.Αυτό λειτουργεί αμυντικά και δρα σχεδόν απορριπτίκα ως προς την εκμάθηση μιάς ξένης γλώσσας.
Η προτεινόμενη ηλικία για να έρθει ενα παιδί σε επαφή με μια ξένη γλώσσα είναι η προσχολική ηλικία ώστε για να αρχίζει την επαφή του και να μάθει κάποιες λέξεις.Σε καμιά περίπτωση όμως η επαφή αυτή δεν θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα του υποχρεωτικού.Αν το πιέσουμε πολύ πιθανόν να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν το παιδί παρουσιάζει γλωσσική δυσκολία, καλό θα είναι να υπάρχει πρώτα απ όλα καθαρότητα στο λόγο του, κι έπειτα να αφομιώσει επαρκώς μια ξένη γλώσσα.
Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδιά διαθέτουν μια έμφυτη ικανότητα να παράγουν,μέσα απ το παιχνίδι,γλωσσικούς συνδυασμούς.Κατά την περίοδο αυτή το παιδί χρειάζεται στήριξη και ερεθίσματα προκειμένου να εξελίξει την γλωσσική του ευφυία.Οσο περισσότερες γνώσεις αποκτήσει ενα παιδί στην μητρική του γλώσσα τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να κατανοήσει και να μάθει μια ξένη γλώσσα. Οι νευροβιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλός έχει πιο αυξημένες δυνατότητες στην απόκτηση ερεθισμάτων μέχρι τα 11 χρόνια. Με βάση την παραπάνω θεωρία, τα παιδιά που ξεκινάνε από μικρή ηλικία, έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν με μεγαλύτερη ευχέρια μια ξένη γλώσσα μέχρι τα έντεκα έτη τους. Οι ώρες και η συχνότητα που θα πρέπει να παρακολουθεί ένα παιδί το προγραμμα είναι με βάση τις ικανότητες του καθώς δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, ούτε και εχούν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας.
Οι γονείς που γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια κατα την εξοικίωση του παιδιού με την γλώσσα που πρόκειται να διδαχθεί εμπλουτίζοντας σταδιακά το λεξιλόγιο του.
Μπορείτε να του τραγουδήσετε ένα τραγουδάκι.
Διαβάστε ξενόγλωσσα παραμύθια μαζί του.Με τον τρόπο αυτό το παιδί αρχίζει να εξοικειώνεται.
Παιχνίδι μνήμης με τις κάρτες που απεικονίζουν αντικείμενα με ξενόγλωσσες λέξεις. Στην αρχή διαβάζετε στο παιδί τη λέξη και έπειτα ζητήστε του να σας πει τι βλέπει στην κάθε εικόνα.